RACE IN

RACE IN

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

 • 15.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียนรับเสื้อ Bib การแข่งขัน ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยแสดงบัตรประชาชนผู้รับทุกคน (กรณีรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของนักวิ่งพร้อมกับบัตรประชาชนของผู้รับแทนร่วมกัน)

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

 • 09.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียนรับเสื้อ Bib การแข่งขัน ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยแสดงบัตรประชาชนผู้รับทุกคน (กรณีรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของนักวิ่งพร้อมกับบัตรประชาชนของผู้รับแทนร่วมกัน)

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 • 04.00 น.         นักวิ่งถึงบริเวณงาน
 • 05.10 น.         วอร์มร่างกายคลายกล้ามเนื้อ
 • 05.25 น.         เช็คพอยท์นักวิ่ง มินิ มาราธอน และ นักวิ่งฟันรัน
 • 05.50 น.         พิธีเปิด
 • 06.00 น.         ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิ มาราธอน ระยะทาง 10.2 กม.
 • 06.10 น.         ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะทาง 3.6 กม.
 • 06.20 น.         ปล่อยตัวเดินการกุศล ระยะทาง 1.2 กม.
 • 08.00 น.         ประกาศผลและมอบถ้วยรางวัล และจับรางวัลผู้โชคดี ชิงสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 1 รางวัล และ ของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
 • 09.00 น.         เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“เดิน วิ่ง มินิมาราธอน นานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ลงทะเบียน

เปิดการลงทะเบียน Sep 30, 2562 9:00:00 น. - Dec 31, 2562 4:00:00 น.

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษา พัฒนากิจกรรมด้านกีฬา ปรับปรุงดูแลสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยพายัพ และสนับสนุนองค์กรสาธารณกุศล 
 2. เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
 3. เพื่อส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายร่วมกันเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ฟันรัน (3.6 KM)

จำนวนที่รับ 500.00 คน

400.00.- บาท

ประเภทการแข่งขัน

 • ประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง (ไม่จำกัดรุ่นอายุ)

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • เสื้อ 
 • เหรียญที่ระลึก
 • ผู้ชนะอันดับ 1 - 5 ทั้งชายและหญิง รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพและผู้บริหาร

มินิมาราธอน (10.2 KM)

จำนวนที่รับ 1,500.00 คน

400.00.- บาท

ประเภทการแข่งขัน

 • ศิษย์เก่า ชาย/หญิง
 • ศิษย์ปัจจุบัน ชาย/หญิง
 • บุคลากร ชาย/หญิง
 • ประชาชนทั่วไปแข่งขันตามกลุ่มอายุ ชาย/หญิง

ชาย

หญิง

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รุ่นอายุ 16 – 19 ปี

รุ่นอายุ 16 – 19 ปี

รุ่นอายุ 20 – 24 ปี

รุ่นอายุ 20 – 29 ปี

รุ่นอายุ 25 – 29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 30 – 34 ปี

รุ่นอายุ 40 – 49 ปี

รุ่นอายุ 35 – 39 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

รุ่นอายุ 40 – 44 ปี

 

รุ่นอายุ 45 – 49 ปี

 

รุ่นอายุ 50 – 54 ปี

 

รุ่นอายุ 55 – 59 ปี

 

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป

 

 

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 • เสื้อ 
 • เหรียญที่ระลึก
 • Bib
 • รางวัลถ้วย OVERALL ชาย - หญิง รับถ้วยพระราชทาน ฯ และเงินรางวัลจำนวน 2,000.-บาท (จะไม่ได้รับรางวัลในรุ่นกลุ่มอายุ)
 • ผู้ชนะอันดับ 1 – 5 ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภท ทั้งชายและหญิง รับถ้วยเกียรติยศจากคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพและผู้บริหาร
 • ผู้ชนะอันดับ 1 ทุกกลุ่มอายุ ทุกประเภท ทั้งชาย – หญิง ได้รับเงินรางวัลจำนวน 500.-บาท
 • เสื้อ Finisher สำหรับผู้เข้าเส้นชัย 100 คนแรก

 

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563

 • 15.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียนรับเสื้อ Bib การแข่งขัน ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยแสดงบัตรประชาชนผู้รับทุกคน (กรณีรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของนักวิ่งพร้อมกับบัตรประชาชนของผู้รับแทนร่วมกัน)

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

 • 09.00 – 18.00 น.  ลงทะเบียนรับเสื้อ Bib การแข่งขัน ณ ห้องสัมมนา ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยแสดงบัตรประชาชนผู้รับทุกคน (กรณีรับแทนต้องแสดงสำเนาบัตรประชาชนของนักวิ่งพร้อมกับบัตรประชาชนของผู้รับแทนร่วมกัน)

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

 • 04.00 น.         นักวิ่งถึงบริเวณงาน
 • 05.10 น.         วอร์มร่างกายคลายกล้ามเนื้อ
 • 05.25 น.         เช็คพอยท์นักวิ่ง มินิ มาราธอน และ นักวิ่งฟันรัน
 • 05.50 น.         พิธีเปิด
 • 06.00 น.         ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิ มาราธอน ระยะทาง 10.2 กม.
 • 06.10 น.         ปล่อยตัวนักวิ่งฟันรัน ระยะทาง 3.6 กม.
 • 06.20 น.         ปล่อยตัวเดินการกุศล ระยะทาง 1.2 กม.
 • 08.00 น.         ประกาศผลและมอบถ้วยรางวัล และจับรางวัลผู้โชคดี ชิงสร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 1 รางวัล และ ของรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย
 • 09.00 น.         เสร็จสิ้นกิจกรรม

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่าน บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ (SCB)

         เลขบัญชี 405-028240-2  

         ชื่อบัญชี มพย. (โครงการเดินวิ่ง มินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

 

การแจ้งชำระเงิน

 1. เมื่อชำระเงินแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินโดยอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
 2. ตรวจสอบการอนุมัติหลังจากชำระเงินใน 1 - 2 วัน
 3. เมื่อสถานะการชำระเงินเป็น "ชำระเงินเรียบร้อย" แล้ว ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินในวันที่มารับเสื้อและ bib

ระเบียบการแข่งขัน

          1. ใช้กติกาสากลของ I.A.A.F และคำตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

          2. ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันจะต้องสมัครให้ตรงกับอายุตามประเภท (พ.ศ. 2563 ลบด้วย พ.ศ. เกิด)

 

การประท้วง

        1. ประท้วงได้เฉพาะคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

          2. ประท้วงได้ภายในเวลาหลังจากเข้าเส้นชัยไม่เกิน 30 นาที

          3. ผู้มีสิทธิประท้วงคือผู้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น

          4. ผู้ประท้วงต้องวางเงินประกันเป็นจำนวน 1,000.-บาท

          5. หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกันให้

 

ควบคุมเทคนิคการแข่งขัน

          คณะกรรมการดำเนินงาน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2562

การบริการและการอำนวยความสะดวก

          1. บริการรับฝากของ ณ บริเวณอาคารสายธารธรรม แยกตามประเภทการวิ่ง Mini Marathon/Fun Run

          2. บริการน้ำดื่ม ณ บริเวณ จุด Start / Finish และตลอดเส้นทางการแข่งขัน   

          3. บริการ Spray สำหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อทุกจุดของการวิ่ง Mini Marathon

          4. บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง

          5. บริการทางการแพทย์ มีรถพยาบาลเคลื่อนที่เร็ว พร้อมพยาบาล ณ จุด Start / Finish และตลอดเส้นทางการแข่งขัน Mini Marathon

          6. บริการอำนวยการรักษาความปลอดภัยทางแยก/ทางร่วม   

          7. บริการที่พัก และจุดกางเต้นท์ สำหรับคืนวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยพายัพ (ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้มาร่วมการแข่งขันที่อยู่ต่างจังหวัดหรือที่อยู่ห่างไกล)

ขนาด size เสื้อ

size

SSS

SS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

5XL

รอบอก

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52
เสื้อยาว 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

* แบบเสื้ออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

มินิมาราธอน 10.2 กิโลเมตร


 

ฟันรัน 3.6 กิโลเมตร

* แบบเหรียญอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สถิติการแข่งขัน มินิมาราธอนระยะทาง 10.2 กิโลเมตร ประจำปี 2562

 

สถิตินักวิ่งชายเร็วที่สุด ใช้เวลา 35.17 ได้แก่ นายจาตุรนณ์ เรือนแก้ว รุ่นอายุ 20-24 ปี

สถิตินักวิ่งหญิงเร็วที่สุด ใช้เวลา 42.32 ได้แก่ นางสาวอรปรียา  เถาหน้อย รุ่นอายุ 20-29 ปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

โทรศัพท์ 053-851478 ต่อ 317, 321, 322, 323